Yeni Varis Tedavisi Yöntemi : MOCA

MOCA (MECHANOCHEMİCAL ENDONENOUS ABLATION)

Teknolojinin varis tedavilerine entegre edilmesiyle birlikte, kapakçık yetersizliği bulunan büyük varisli damarların (safen damarı) vücuda vereceği zararları önlemek için kapatılması amacıyla yeni yeni teknikler geliştirilmektedir. Bunlarda birisi de MOCA dır. Titreşimle varis tedavisi diye popüler olmuştur. Gerçekten de işlem sırasında hastaların tek hissettiği hafif bir titreşimdir.

Toplardamar yetersizliği, tedavi edilmediği ilerlediği taktirde, yaygın varislere, bacakta ödeme, bacak cildinde geri dönüşü zor olan bazı hastalıklı değişimlerin oluşmasına yol açabilir. Bunlar ciltte kahverengimsi renk değişimi , kalınlaşma ve iyileşmesi zor yaraların gelişmesidir. Bu aşamadan sonra tedavisi zor bir hale gelir, karmaşıklaşır ve hayatı çekilmez bir hale sokar.

O nedenle görünür varislerin altında ven kapakçığı yetersizliği ve geriye kan kaçırma (reflü) varsa ve bu ilerlemeye başlamışsa bunun kapatılması gereklidir. Reflü , şiddet ve süresine göre 4 evreye ayrılır. 4. evrede en şiddetli anlamına gelir. 3. Evreden itibaren tedavisi gereklidir. Bu aşamada tedavi yapılırsa yukarıda bahsedilen hastalıklı süreci durdurmak söz konusu olabilir.

Yeni teknikler gelişmeden önce hastalıklı, varisleşmiş, genişlemiş bu damarın tedavisi sıyırma (stripping) yöntemi ile vücut dışına çıkarılması idi. Hasta, hastanede yatmaya, bacağında morluklar ve şişliklerle 2-3 hafta geçirmeye mecbur kalırdı. Bugün artık; Ultrason eşliğinde köpük tedavisi, Radyofrekans, Lazer, Yapıştırma, MOCA gibi tekniklerle komplikasyonlar yok denecek kadar azaltılmış, hastanede kalmaya gerek kalmamış, genel anestezi verme veya belden uyuşturma, kesi yapma, dikiş atma ihtiyacı ortadan kalkmıştır. Zamanın hızlandığı günümüz toplumunda artık hasta bu yöntemlerle işlem sonrası hemen evine işine dönebilmektedir. Hatta; köpük tedavisi, MOCA, biyolojik zamk ile yapıştırma gibi ısı ile işlem yapılmayan uygulamalarda yemek molasında işlem yapılıp, hastanın daha sonra işyerine dönebilmesi de popüler olmalarını kolaylaştırmıştır.

Tüm bu tekniklerin avantaj ve dezavantajları mevcuttur. En iyi yöntem , hastanın hastalığına en uygun yöntem veya yöntemlerin kombinasyonudur. Kendilerine en uygun varis tedavi seçeneğinin belirlenmesi için de hastalarımızın kalp damar cerrahi uzmanının başvurmaları gereklidir.

MOCA uygulaması, lokal anestezi ile sadece iğne deliği kadar bir noktadan tel (kateter) gönderilerek, uygun yerde olduğu ultrasonla tespit edildikten sonra cihazın harekete geçirilmesi ile başlanır. Damarın etrafına tümesan enjeksiyonu gerekmez. Tümesan ;lazer ve radyofrekans gibi ısı veren işlemlerde , çevre dokuyu ısı etkisinden korumak için yetmezlikli damarın çevresine enjekte edilen özel bir solusyondur. MOCA sisteminde, damarın içerisindeki katetere bağlı, cerrahın elinde bir çalıştırıcı cihaz vardır. İşleme başlanması ile birlikte cihaz çalıştırılır ve damar içindeki kateterin yumuşak uçlu bölümü 360 derece dönmeye başlar. Hastalarda titreşim hissini oluşturan bu dönmedir. Bir taraftan da kateterin ucundan damarın iç çeperine doğru ,damarı kurutucu (sklerozan) ilaç enjeksiyonu yapılır. her 7 saniyede 1cm olacak şekilde kateter geriye doğru çekilerek bütün damar boyunca işleme devam edilir.

Kateterin dönmesinin ; damar iç yüzünü hasarlamak, damarda spazm yaratarak çapını küçültmek, damar duvarında etki edecek olan kurutucu ilacın eşit dağılmasını sağlamak gibi etkileri vardır. Damarı kurutmak amaçlı aynı esnada verilen ilaç, aynı zamanda köpük ve klasik skleroterapide kullandığımız ilacın aynısıdır.

Tüm varisli damar boyunca işlem uygulandıktan sonra , kateter damardan çıkarılır ve hasta elastik bandaj ve varis çorabı giyerek işine, evine gönderilir. Varis çorabı 24 saat hiç çıkarılmaz, daha sonra sadece gündüzleri giyilmek üzere 2 hafta daha kullanılır.

Uygulamanın en önemli avantajı , kapatmanın ısı ile değil, mekanik etkiyle ilaç etkisinin birleştirilmesi neticesinde oluşmasından dolayı tümesan verilmemesi, ısıdan kaynaklanabilecek, işlem sonrası ağrı, sinir hasarı gibi muhtemel yan etkilerin olmaması sayılabilir. %94-97 başarılı kapatma oranı mevcuttur. En önemli dezavantajı diğer uygulamalara göre pahalı olması ve tüm sigortaların kapsamına girmemesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.