Sadece Yeme Düzeninizi Değiştirerek Kilo Verebilirsiniz?

Aralıklı oruç diyeti hakkında yapılan yeni bir çalışma kahvaltı ve akşam yemeği saatinin değiştirilerek nasıl kilo verildiğinden bahsediyor.

Aralıklı oruç, insanların vücudundaki yağları enerjiye dönüşmesi için teşvik etmesiyle uygulanan bir diyet şeklidir. Kilo kaybına teşvik etmesine ek olarak sağlık açısından çeşitli yarar sağlayan modelleri de bulunmaktadır.

yemek yeme düzeni

Zaman sınırlı beslenme oruç diyet türlerinden birisidir ve bu diyette beslenme diyetisyenin belirlediği saatlerde olmaktadır.

Son zamanlarda, Birleşik Krallık’takiSurrey Üniversitesi’nden Dr. JonathanJohnston liderliğindeki araştırmacılar, zaman kısıtlı beslenme modelinden başlayarak bir çalışma yürütmeye karar verdiler.

Fark nedir? Bazı katılımcılardan günlük olarak normal yemek düzenlerini devam ettirmeleri istenmiştir.

Araştırmacıların bunu yapmasının amacı aman kalıplarını bozmanın, kişinin kilolarını ve diyabet ve kalp hastalıkları için biyobelirteçler gibi diğer sağlık faktörlerini nasıl etkileyebileceğini görmekti.

Araştırma sonucu elde edilen verilerBeslenme Bilimleri Dergisi’nde bir makalede yayınlanmaktadır.

Yemek Saatlerinizi Değiştirin
Araştırma ekibi, 16 katılımcıdan oluşan bir başlangıç grubu ile çalışmış, bunların 13’ü başarılı bir şekilde 10 hafta boyunca devam etmiştir.Johnston ve arkadaşları katılımcıları iki gruba ayırdı. İlk gruptaki insanlara normalden 90 dakika daha erken kahvaltı yapmaları ve normalden 90 dakika önce yemek yemeleri istenmiştir. İkinci grup ise kontrol grubu olarak belirlenmiş ve yemek düzenleri her zaman nasılsa öyle devam etmeleri istenmiştir.

Gruptakiler hiçbir kısıtlama olmaksızın yemek alışkanlıklarına devam ettiler. Yalnızca yemeklerini belirlenen saatlerde yediler.

Araştırmanın başında ve sonunda gönüllü olan katılımcılardan kan örneği toplandı. Araştırmanın sonunda ise isteyen katılımcılara anket yapıldı ve 10 hafta boyunca neler yaşadıkları soruldu.

Johnston ve ekibi, yemek öğünlerini bir buçuk saat öne çeken gruptaki bireylerin yemeklerini normal zamanda yiyen bireylere göre vücut yağlarının ortalama iki kat daha fazla kaybedildiğini gözlemlemiştir.

Dahası, araştırmacılar deney grubundaki katılımcıların kontrol grubundaki bireylere kıyasla yemek zamanlarında daha az yemek yemeye eğilimli olduğunu fark etmişlerdir.

Araştırmaya katılan gönüllüler bu durumu gözlemleyerek, iştahın azalması, yemek için daha az fırsat ya da akşamları daha az atıştırma nedeniyle daha az yediklerini bildirdiler. Ancak, bu katılımcıların daha uzun bir süreliğine oruç tutup, ne kadar vücut yağ kaybettiklerini de etkilemez.

Johnston, “Bu çalışma küçük olmasına rağmen, yemek zamanlarımızdaki küçük değişikliklerin vücutlarımıza ne kadar fayda sağlayacağı konusunda bize çok değerli bilgiler sağladığını” ve “Vücut yağlarında azalma, obezite ve ilgili hastalıkları geliştirme şansımızı azaltıyor, dolayısıyla genel sağlığımızı iyileştirmede hayati önem taşıyor” diye ekliyor.

Uygulama Esnekliği
Araştırmacılar ayrıca, yemek zamanlarına yönelik bu ayarlamaların uzun vadede kabul edilebilir olup olmadığını ve bireylerin günlük programlarına sorunsuz bir şekilde uyup uymayacaklarını öğrenmekle de ilgilendiler.

Anlaşıldığı üzere, yemek saatlerini dahil etmek o kadar kolay olmayabilir. Katılımcıların% 57’si, günlük planları ile yeme saatlerinin uyuşmaması sebebiyle deneysel programa göre yemeye devam edemeyeceklerini beyan etmişlerdir.

Bununla birlikte, aynı zamanda, katılımcıların yüzde 43’ü, yemek zamanları biraz daha esnek olması durumunda zaman kısıtlı beslenme programına devam edebileceklerini beyan etmiştir.

Dr. Johnston şunları ekliyor: “Bu katılımcılar ile gördüğümüz gibi, oruç diyetlerinin takip edilmesi zordur ve her zaman aile ve sosyal yaşamla uyumlu olmayabilir,” diye ekliyor:“Bu nedenle, bu tür diyetlerin potansiyel faydalarının görüldüğü gibi, esnek ve gerçek hayata elverişli olduklarından emin olmalıyız.”

Son çalışmanın bulgularının, kendisinin ve meslektaşlarının gelecekte “daha geniş kitlelerle ve daha kapsamlı beslenme çalışmaları” yapmalarını sağlayacağını açıklıyor.

Kaynak : https://www.medicalnewstoday.com/articles/322920.php
Çeviren : Sevde KAPU

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.