Tiroid Kanseri Tedavisinde Yeni Teknik

Tiroid Kanseri Cerrahisinde Prof. Dr.Yeşim Erbil’in bulduğu teknik , bilimsel cerrahi dergi Surgery Innovationda yayınlandı. Böylece bir Türk bilim insanının çalışması Tıp tarihine geçti.

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden ve aynı zamanda Türk Cerrahi Derneği Başkanı olan Prof.Dr.Yeşim Erbil yaptığı bir çalışmayla tıp literatürüne geçti. ‘İkincil girişimle metastatik kitlelerin çıkarılması’ adını alan çalışma tiroid kanserlerinde ameliyat sonrası yayılmış olan lenf bezlerini bulmayı kolaylaştırıyor.

Ülkemizde 20 insanda bir görülen tiroid kanseri % 100 e yakın bir oranda tedavi edilebilmektedir.Tiroid kanseri görülme sıklığı ülkemizde özellikle Çernobil faciasından sonra çok artmıştır. Tiroid nodülü sık görülen bir durumdur. Her tiroid nodülü ameliyat edilmemelidir. Nodülün büyüklüğü, ultrason görünümü gibi kriterlere göre kanser ihtimali olan tiroidler ameliyat edilmektedir. Yine de Türkiye’de her yıl 45 000 tiroid ameliyatı yapılmaktadır ve bu ameliyatların % 25 i kanser çıkmaktadır.

Tiroid kanseri ameliyat edildikten bir süre sonra metastaz (başka organlara sıçrama) yapabiliyor. Metastaz ilk olarak borun lenf bezlerine olmaktadır. Ameliyat sonrasında takip sürecinde çeşitli teşhis yöntemleriyle kolaylıkla tespit edilen boyun metastazı ameliyat aşamasına geldiğinde ise oldukça zor bulunuyor. Boyundaki çok sayıdaki lenf bezlerinin belki de yalnız bir tanesinde ya da bir kaçında metastaz var ise ameliyatta o lenf bezlerini bulabilmek çok önemli. Daha önce ameliyat belki de birden fazla ameliyat geçiren boyunda dokular ileri derecede yapışık olmaktadır. Yapışıklık arasında lenf bezini arama aşamasında bile o bölgeden geçen ses sinirinin hasar görmesi ve bunun sonucunda sesin kısılması riski oldukça yüksektir. Prof.Dr. Yeşim Erbil’in bulduğu yöntem ise direkt metastazlı lenf bezini bulmayı kolaylaştırıyor.

Erken aşamada bulunmayan boyundaki lenf bezleri giderek büyüyerek yemek ve soluk borusuna baskı yaparak yemek yemeyi ve soluk almayı zorlaştırabilir. Bu bezeler ameliyatla alınmadan radyoaktif iyot tedavisi (toplumda bilinen adıyla atom tedavisi) alınsa bile etki etmez.

Yeni Teknik Nasıl? Üstünlükleri Nedir?
Daha önce kullanılan teknikte metastazlı lenf bezini bulmak için radyoaktif madde kullanılıyordu. Uygulama sırasında Nükleer Tıp Ünitesiyle birlikte çalışılmaktaydı. Yani yalnız nükleer tıp ünitelerinin olduğu hastanelerde yapılabiliyordu. Aynı zamanda bu yöntemde zorluklardan dolayı lenf bezini bulmak 2-3 saati bulabiliyordu. Yine de tümörü tam temizlemek mümkün olamayabiliyordu. Yeni bulunan teknikte manyetik madde veriliyor. Böylece hem tümör daha kolay bulunuyor, tümörlü lenf bezine daha kolay ulaşılıyor, ameliyat süresi 30 dakikaya iniyor , ayrıca nükleer tıp ünitesine ihtiyaç kalkıyor. Nükleer tıp ünitesinin olmadığı hastanelerde çalışan deneyimli cerrahlarında yapabilme imkanı oluyor. Ayrıca ses kısıklığı ,kanama gibi komplikasyonlar daha az görülüyor.

Prof.Dr.Yeşim Erbil’in bulduğu yöntem tüm dünyada kullanılmaya başlandı.

Yöntem uluslararası tıp dergilerde yayınlanarak tıp literatürüne girdi. Amerika ve Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlandı.

Prof. Dr. Yeşim Erbil

Hazırlayan : Op.Dr.Seher ŞİRİN
Genel Cerrahi Uzmanı

Yazı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi ve Prof.Dr.Yeşim Erbil’in bu dergiye verdiği bilgilerden faydalanılarak hazırlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.