Kalça Estetiğinde Gizli Tehlike

Kalça bölgesi (gluteal bölge), kabaca bel bölgesi ile uyluk başlangıcı arasındaki anatomik bölgeyi tanımlamak için kullanılır. Kalça bölgesinin sınırları biraz detaylı olarak, üst bölgesini crista iliaca olarak adlandırılan kalça kemik üst sınırı, iç sınırını crena interglutalis denilen doğumsal olarak var olan yarık (kalçalar arası yarık) , alt sınırını ise sulcus glutealis diye adlandırılan uyluk ile kalça bileşim kıvrımı oluşturur. Kalça bölgesi estetiğinde genel olarak 2 ana sebepten dolayı uygulanmaktadır. Konu ile ilgili bilgisine baş vurduğumuz Plastik, Estetik ve Rekonstriktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Mehmet Kartal işlem ve işlemle ilgili tehlikeleri şöyle özetledi;

kalca-estetiginde-gizli-tehlike

1- Kalça bölgesinin büyük olması nedeniyle uygulanan estetik işlemler: bu probleme yönelik uygulanan estetik işlem genellikle liposuction ile şekil verme operasyonudur. Bu kitle azaltıcı işlem hastalar tarafından fazla talep edilmemektedir. Çünkü dolgun ve hacimli kalçalar estetik açıdan hep arzu edilen formdur.

2- Kalça bölgesinin hacimsiz ve atrofik olmasından dolayı yapılan büyütme operasyonları: hacimli ve dolgun kalça oluşturmak için sırası ile, sentetik dolgular ile büyütme-şekil verme, yağ dolgusu ile büyütme ve şekil verme, gluteal implant (kalça protezi) ile büyütme – şekil ve cerrahi girişim ile kalça büyütme olarak sıralanabilir.

Kalça estetiğinde hastalar tarafından daha çok rağbet gören büyütme yöntemlerinden bahsedeceğim ve başlığımızın nedenini oluşturan gizli tehlike hakkında bilgilendirme yapacağız.

Kalça Büyütme Yöntemleri
Kalça büyütme yöntemleri sırası ile en basit yöntemden , en karmaşık yönteme doğru bir tedavi algoritmesı şeklinde sıralanıp, anlatılacaktır.

Sentetik dolgular ile büyütme
Kalça büyütmede sentetik dolgu olarak su bazlı iyonik karışım içeren biyopolimer uygulaması son zamanlarda oldukça popüler bir uygulamadır. Bu sentetik dolgu malzemesi lokal anestezi altında steril ortamda uygulanmakta ve uygulama süresi yaklaşık 1-2 saat arası sürmektedir. Uygulandıktan sonra yaklaşık 3 yıl ile 5 yıl arasında ömrü bulunmaktadır. Eğer uygulama sonrasında aşırılık fark edilir ise veya hasta aşırılıktan şikayet eder ise antidot olarak uygulama yapılan bölgeye serum fizyolojik enjeksiyonu ile dolgunun hızla eritilmesi mümkündür. Uygulaması kolay, anesteziye ihtiyaç duyulmaması, uygulama sonra hemen iş hayatına ve sosyal hayata hızlı dönüş, iz probleminin olmaması heyecan uyandırsa da bu işlemin hastaya olan maliyeti yüksektir.

Sıvı Silikon Uygulaması Yasaktır Ve Sağlıklı Değildir!
Kalça büyütme yöntemlerinden diğer sık uygulananı ve tehlike içereni sıvı silikon uygulamasıdır. Sıvı silikonun sadece kalça bölgesine değil, vücudun herhangi bir bölgesine uygulanması yasaktır. Uzun yıllar önce Amerika birleşik devletlerinin gıda ve ilaç dairesi olarak bilinen FDA tarafından kullanımı yasaklanmıştır. Sıvı silikon sadece Latin Amerika ülkelerinde ve Meksika da dolgu olarak kullanımı yasaldır. Tabi ki, ülkemizde de kullanımı yasal değildir. Kalça büyütme amacı ile görüşmeye gelen hastalarımdan bazıları operasyon olmadan uzun ömürlü dolgu maddesi uygulaması istediğini belirtiyorlar. Yada başka bir yerde bunu yaptırdığını ancak, devam eden dolgu uygulamasını tarafımca yapılmasını istedikleri oluyor. Görüşme devamında hasta uygulanan tedavi hakkında daha sıkı sorgulandığında uygulanan sentetik dolgunun sıvı silikon olduğunu anlıyorum. Anlaşılacağı üzerine sıvı silikon dolgu uygulamasının ülkemizde yasak olmasına rağmen yasak yollardan getirildiği görülmektedir. Sıvı silikonun kalça büyütmede dolgu olarak uygulanması sonrasında hastalarda; uygulama alanında enfeksiyon, alerjik reaksiyonlar, granülömatöz doku oluşumu ve bunların neticesinde dokuda erime ve nekroz (doku ölümü) meydana gelebilmektedir. Bu bahsedilen komplikasyonlar uygulama sonrasında hemen görülmesi şart değildir. Uygulama sonrası 15-20 yıl sonra bile görülebilir. Çünkü, vücut tarafından emilememektedir. Ayıca, böyle komplikasyonla görüldükten sonra operasyon ile sıvı silikonun temizlenmesi de mümkün değildir. Estetik olarak büyük ve dik kalça isteyen hastalar böyle bir durumda estetik bir facia ile karşı karşıya kalabilirler. Aslında sadece uygulayan kişiyi eleştirmek haksızlık olur. Çünkü, bazı hastalar bir yerden bu uygulamayı duyup size gelip ısrarcı davranabilirler. Böyle bir durumda hastaya uygulamanın yasak olduğu, olası komplikasyonların çok tehlikeli ve yıkıcı olduğunu anlatılıp, hastayı vazgeçirmek gerekmektedir.

Yağ dolgusu ile kalça büyütme
Yağ dolgusu ile kalça büyütme de uygulanan bir yöntemdir. Operasyon ameliyathanede steril ortamda genel anestezi verilerek yapılmaktadır. Liposuction yöntemi ile belirlenen miktarda yağ grefti karın, uyluk, bel gibi bölgelerden alınır. Alınan bu yağ grefti rafine edilerek dolgu haline getirilir. Uygun miktarda yağ dolgusu kalça bölgesine verilerek büyütme ve dikleştirme yapılır. Bu işlem ile aynı seansta bölgesel yağlanma olan yerlerden kurtulmak mümkündür. Ancak, yağ dolgusu uygulamasında verilen uygulanan yağın sadece %30 u ömür boyu kalıcı olmaktadır.

Ayrıca, hangi bölgede ne kadar erime olacağı kestirilemediği içinde asimetri oluşması risk ide fazladır. Bu uygulama çok sık tercih edilmese de liposuction ile şekil verme operasyonu olacak hastalara fazla miktarda vermemek kaydıyla uygun bir uygulama olabilir.

Gluteal implant (kalça protezi) ile kalça büyütme
Kalça büyütme yöntemleri içinde en sık kullanılanı ve en güvenli olanıdır. Kalça protezleri, aynı meme protezleri gibi içi silikon jel dolu ve dış çeperi biyopolimerize edilmiş sert silikon ile oluşan protezlerdir. Oldukça güvenli bir büyütme yöntemidir. Operasyon genel anestezi altında yapılır ve yaklaşık 2-3 saat arası sürmektedir. Operasyonda doğal kalça yarığına 2 adet yaklaşık 4 cm lik kesi yapılır. Kalça kaslarının üzerini örten fasya altında yuva (poş) oluşturulur ve uygun protez bu yuvaya yerleştirilir. Operasyon sonrası iz doğal kalça yarık bölgesinde kalacağı için dışarından görünmemektedir.

Flep operasyonları ile otolog kalça büyütme
Bu kalça büyütme yönteminde ise hastanın kendi dokuları kullanılır. Genellikle kalçaya komşu bel bölgesinden cilt ve cilt altı dokuyu içeren flep dokusu kalça bölgesine kaydırılarak kalça bölgesinde fazladan kitle oluşturulup, büyütme sağlanır. Bir diğer operasyon yöntemi de kalça kasları ve cilt dokusunun flep olarak kaldırılıp, şekil verici uygulamalar yapılarak büyütme sağlanmasıdır. Bu operasyonlarda yabancı madde kullanılmaması ve alerjik reaksiyonlar görülmemesi avantaj gibi görünse de, belirgin bir iz bırakması, aktarılan flep dokuların özellikle cilt altı yağ dokusunda hızlı bir erimenin olması dezavantajlarıdır. Flep operasyonları ile kalça büyütme sık uygulanan bir yöntem değildir.

Plastik, Estetik ve Rekonstriktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet KARTAL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.